top of page

Everyday Racism and The Tools To Fight It


English text below


 

Hverdagsrasisme - Hvordan bekjemper vi den?


I sammarbeid med Likestillingssenteret ble Afryea Collective spurt om å dele noen av historiene om rasisme i Norge som ble samlet inn via en survey på vår instagram konto tidligere i sommer, sammen med råd og tips til hva enkeltpersoner og kommuner kan gjøre i sin hverdag for å jobbe for et rasisme fritt Norge.Her kan du lese full artikkel om vår innsamling av historier og hvorfor Afryea Collective mener erfaringsdeling er viktig.Den første videoen er av Emma Effie og Frida Karla som deler historier som ble sendt inn til oss.

Video nummer to er av Esther, Sandra Abena og Theresa Elise. I denne videoene deler de tiltak vi alle kan gjøre i vår hverdag for å arbeide mot rasisme.Videone ble brukt i Likestillingssenteret sitt arbeid med ungdomspolitikere og deres arbeid med Rasisme i Innlandet.

 

Everyday Racism and how to fight it


In Collaboration with "Likestillingssenteret i Innlandet" (Senter for Equality) Afryea Collective was asked to share some of the stories that was shared with us through the survey we carried out on our instagram profile earlier this summer together with tips and advice on how to be a proactive anti-racist.


Here you can read the full article about our previous survey and what Afryea Collective considers the importance of storytelling.


The first video shows Emma Effie and Frida Karla sharing some of the stories shared with us whilst the second video is of Esther, Sandra Abena and Theresa Elise sharing tips and advice about simple actions we all can take to fight racism in our society.


The videos were showcased as part of the work of Likestillingssenteret with youth politicians and their work with fighting racism.

61 views0 comments